doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

บิสเพอร์ เก็บหญ้าเกลี้ยงนา

ชื่อการค้า บิสเพอร์ เก็บหญ้าเกลี้ยงนา


ชื่อสามัญ  บิสไพริแบก-โซเดียม 10% W/V SC

คุณสมบัติ 

- บิสเพอร์เป็นสารกำจัดวัชพืชหลังงอกในนาหว่านน้ำตม
- กำจัดวัชพืชทั้งใบกว้าง ใบแคบและกก เช่น ผักปอดนา เทียนนา ผักบุ้งยาง หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้าแดง กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก เป็นต้น

อัตราการใช้ 

- ผสม 50-60 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 15-20 ซีซี
- ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 10 วัน