อาหารเสริม
ดร.แคล


ดร.แคล

แคลเซียม/โบรอน สูตรน้ำใส


คุณสมบัติ
-  แก้ปัญหาข้าวล้ม กันเมล็ดร่วงก่อนเกี่ยว
-  แก้ปัญหาดอกผสมยาก กันผลร่วงก่อนเก็บ
-  เพิ่มความแกร่งของผนังเซลล์
-  พืชไม่หักหรือล้มง่าย
-  ช่วยผสมเกสร เร่งตาดอก
-  ติดผลง่าย ป้องกันผลร่วง
-  ลดปัญหาผลแตกและก้นผลเน่า
-  เพิ่มคุณภาพผล

ขนาดบรรจุ จำนวน/หน่วย
1 ลิตร 12