doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ชื่อการค้า คาซูก้า

ชื่อสามัญ คาซูกาไมซิน ไฮโดรคลอไรด์ไฮเดรต 2% W/V Sl

คุณสมบัติ: เป็นสารปฏิชีวนะ ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้(Rice Blast) และโรคเน่าคอรวงในข้าว ที่เกิดจากเชื้อรา Pyricularia Griseasacc. โรคกุ้งแห้ง

อัตราการใช้: 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีการใช้: ผสมน้ำฉีดพ่นจำนวน 5 ครั้ง พ่นครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นครั้งที่ 2,3 และ 4 พ่นห่างกันทุก 7 วัน และพ่นครั้งที่ 5 เมื่อระยะข้าวออกรวงได้ 5 เปอร์เซนต์