doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ดอกเตอร์เกษตร เพื่อเกษตรกรมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์

เป็นน้ำตาลทางด่วน ขยายผล เพิ่มขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก กระตุ้นการเจริญเติบโตของผล
ใช้กำจัดแมลง ได้ทั้งระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย
ออกฤทธิ์คุม/ฆ่า วัชพืชใบแคบ ใบกว้างและกก เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าไม้กวาด ผักปอด เทียนนา หนวดปลาดุก และกกทราย
เป็นสารดูดซึม กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถูกตัวตายและกินตาย กำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว แมลงหล่า
คุมฆ่าหญ้าในนาหว่านน้ำตม หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก ผักปอด เทียนนา หนวดปลาดุก กก
เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ทำงานโดยการยับยั้งเอนไซน์ภายในวัชพืชที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึ่มในวัชพืช
ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง
เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงปากดูด ออกฤทธิ์เป็นสารยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน ควบคุมการฟักไข่ ลดการวางไข่ ควบคุมแมลงได้นาน
เป็นสารกำจัดแมลงและไร กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต สัมผัสและกินตาย
ส่งเสริมการเติบโตให้พืชพร้อมต่อการผสมเกสรและสืบพันธุ์ ช่วยให้พืชทนต่อภาวะกระทบแล้งหรือกระทบหนาว พืชมีความทนทานต่อสภาพอากาศหนาว
เป็นสารในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ มีคุณสมบัติถูกตัวตายและกินตาย ออกฤทธิ์เร็ว