doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ดอกเตอร์เกษตร เพื่อเกษตรกรมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์

เป็นสารกำจัดแมลง กลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ออกฤทธิ์ 3 ทาง ดูดซึมพร้อมแทรกซึมสัมผัสตายและกินตาย
กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา กำจัดวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก
เป็นน้ำตาลทางด่วน ขยายขนาดผล เพิ่มความหวาน กระตุ้นการเจริญเติบโตของผล เพิ่มน้ำหนัก
เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคพืชในนาข้าว โดยเฉพาะโรคกาบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคเมล็ดด่าง ได้ผลดีเมื่อฉีดป้องกันในระยะข้าวแตกกอ
กำจัดเพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบ หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม
เป็นสารกำจัดแมลง กลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ออกฤทธิ์ 3 ทาง
สารกำจัดแมลงประเภทถูกตัวตายหรือยาน็อค กำจัดหนอนดื้อยา ใช้ได้ในพืชทั่วไป
สริมสร้างคลอโรฟีลล์ในใบพืช กระตุ้นการสังเคราะห์แสง เสริมสร้างคลอโรฟีลล์ในใบพืช กระตุ้นการสังเคราะห์แสง 
เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ทำงานโดยการยับยั้งเอนไซน์ภายในวัชพืชที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึ่มในวัชพืช
ยับยั้งเอนไซน์ภายในวัชพืชที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึ่มในวัชพืช
คุมฆ่าหญ้าในนาหว่านน้ำตม เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว ผักปอด เทียนนา กก ขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก
คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดแมลงกลุ่ม organophosphates ถูกตัวตายและกินตาย มีฤทธิ์ฆ่าไข่หนอน