doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ดอกเตอร์เกษตร เพื่อเกษตรกรมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์

ยับยั้งเอนไซน์ภายในวัชพืชที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึ่มในวัชพืช
คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดแมลงกลุ่ม organophosphates ถูกตัวตายและกินตาย มีฤทธิ์ฆ่าไข่หนอน
กำจัดวัชพืชใบแคบหลังงอก เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก
กำจัดวัชพืชทั้งใบกว้าง ใบแคบและกก เช่น ผักปอดนา เทียนนา ผักบุ้งยาง หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้าแดง กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก เป็นต้น
เป็นสารดูดซึม กำจัดแมลงได้ทั้งแบบถูกตัวตายและกินตาย กำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว แมลงหล่า
ฉีดยาฆ่าหญ้าใบกว้างกกและหญ้าเถาว์เครือ กลิ่นไม่ฉุน
ฉีดคุมเลน คุมได้ทั้งวัชพืชใบแคบวัชพืชใบกว้างและกกต่างๆ
คุมฆ่าหญ้าในนาหว่านน้ำตม เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว ผักปอด เทียนนา กก ขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก
คุมฆ่าหญ้าในนาหว่านน้ำตม กำจัดหญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก ผักปอด เทียนนา หนวดปลาดุก
ใช้กำจัดแมลง ได้ทั้งระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย
ส่งเสริมการแตกตาดอก เพิ่มการแบ่งเซลล์ ช่วยเคลื่อนย้ายธาตุอาหารในพืชได้เร็วขึ้น ช่วยให้ข้าวออกเต็มรวง เมล็ดไม่ร่วง