doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ดอกเตอร์เกษตร

ดอกเตอร์เกษตร

 

เป้าหมาย

นิดหนึ่งนี้ อุทิศแด่ ชาวนา
ผู้ต่ำต้อย น้อยหน้า เหลือแสน
ลำบาก ยากจน ข้นแค้น
ไป่แม้น ชาวฟ้ามหานคร

(อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ ผู้ประพันธ์)

วิสัยทัศน์

"สร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพ สร้างผลิตผลคุณภาพ"

สโลแกน

ดอกเตอร์เกษตร สำหรับเกษตรกรมืออาชีพ

นโยบายของบริษัท

ลูกค้าคือพันธมิตร
เกษตรกรคือปิยมิตร

กว่าจะเป็น ดอกเตอร์เกษตร

บริษัท ดอกเตอร์เกษตร จำกัด โดยนายประสิทธิ์พงศ์ สุจิรธรรม โดยเริ่มต้นจากการทำรายการวิทยุ “หมอเกษตร” ต่อมาได้พัฒนารายการวิทยุเป็นโครงการหมอเกษตร โดยเปิดรับสมาชิกจากผู้ฟังรายการ มีการจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกภายใต้หลักการที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่ที่อิงกับหลักวิชาการเกษตรมากขึ้น จนมีสมาชิกทั่วประเทศเกือบ 20,000 คน จึงได้มีจัดทำระบบสมาชิก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมใน 4 โครงการหลักคือ

1. รายการวิทยุหมอเกษตร
2. โครงการตรวจสุขภาพข้าว
3. โครงการสุดยอดสเปรเยอร์แมน
4. โครงการร่วงทองแห่งท้องทุ่ง

เนื่องจากงบที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมีความไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผู้บริหารแต่ละคนในแต่ละปี จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ดอกเตอร์เกษตร จำกัด วันที่ 25 ธันวาคม 2545 ได้ผลิตสินค้าเป็นของตนเองภายใต้ชื่อ ดอกเตอร์เกษตร โดยเริ่มต้นจากกลุ่มอาหารเสริม และได้ขยายเป็นสารกำจัดวัชพืช แมลง โรคและปุ๋ย
ในช่วง 4 ปี แรกบริษัทได้ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริหารไม่มีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน เพียงแต่เคยทำงานอยู่ในสายงานส่งเสริมการขาย ทำให้ขายสินค้าได้แต่เก็บเงินไม่ได้ ต้องอาศัยความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นครู ประการสำคัญคือไม่ท้อถอยและทำงานอย่างหนัก ไม่มีวันหยุด

บริษัท ดอกเตอร์เกษตร จำกัด

บริษัท ดอกเตอร์เกษตร จำกัด  Doctor Kaset  Co.,Ltd.
ทีอยู่: สำนักงานเลขที่ 54/25 ซอยแฟคทอรี่ หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก(340) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02-190-6097-8
โทรสาร : 02-1906099
Line 087-074-09993
E-mail: doctorkaset@hotmail.com