doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ชื่อการค้า อุมบี


ชื่อสามัญ  อะบาเมกติน1.8% W/V EC

กลไกการออกฤทธิ์ เป็นสารกลุ่ม triazole มีคุณสมบัติดูดซึมและแทรกซึมเข้าสู่พืชได้เร็ว กลไกออกฤทธิ์รบกวนขบวนการสังเคราะห์สเตอรอลที่ผนังเซล เชื้อรา ช่วยให้ใบเขียว กอตั้ง ต้นสมบูรณ์

คุณสมบัติ 

เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคพืชในนาข้าว โดยเฉพาะโรคกาบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคเมล็ดด่าง ได้ผลดีเมื่อฉีดป้องกันในระยะข้าวแตกกอ อายุ 21-40 วันหลังหว่านหรือพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค 2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังข้องกันและกำจัดโรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดสีม่วง โรคใบจุดสาหร่าย

อัตราการใช้ 

โรคใบกาบแห้ง 20-30 c.c./น้ำ 20 ลิตร โรคใบจุดสีน้ำตาล 20-30 c.c./น้ำ 20 ลิตร