doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

เอเลโพรฟี

ชื่อการค้า โพรฟีโนฟอส


ชื่อสามัญ  โพรฟีโนฟอส 50% W/V EC

คุณสมบัติ 

- เป็นสารกำจัดแมลงและไร กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต สัมผัสและกินตาย

- ป้องกันกำจัด: หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะสมอสีชมพู หนอนม้วนใบฝ้าย มวนเขียวข้าว มวนเขียวถั่ว หนอนแมลงวันชอนใบในดาวเรือง หนอนใยผัก หนอนกระทู้ยาสูบ หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ หนอนคืบกระหล่ำ ด้วงงวงเจาะสมอ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง

- ใช้กับ: ฝ้าย อ้อย มันฝรั่ง ยาสูบ ถั่วเหลือง หอม พริก ผักตระกูลกะหล่ำ องุ่น ข้าวโพด เป็นต้น

อัตราการใช้ 200ซีซี/น้ำ200ลิตรหรือ20-40ซีซี/น้ำ20ลิตร