doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

บูโพรเฟซิน

ชื่อการค้า บูโพรเฟซิน


ชื่อสามัญ  บูโพรเฟซิน 40% W/V SC

คุณสมบัติ 

- เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงปากดูด ออกฤทธิ์เป็นสารยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน ควบคุมการฟักไข่ ลดการวางไข่ ควบคุมแมลงได้นาน เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นฝ้าย เพลี้ยจักจั่นมะม่วง และแมลงหวี่ขาว

อัตราการใช้ 20-30 c.c. /น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด