doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ชื่อการค้า สไปเดอร์

 

คุณสมบัติ 

- สารจับใบสูตรเข้มฉีดแล้วจับสารเพิ่มประสิทธิภาพที่มีฤทธิ์เป็นกลาง ช่วยลดแรงตึงผิวและช่วยให้ไขที่เคลือบผิวใบพืชละลาย
- ทำให้การแทรกซึมของสารออกฤทธิ์เข้าไปในพืชได้ดีขึ้น

อัตราการใช้ 

- 3-5 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

 

 

กลุ่มสารปรับปรุงดินและปรับสภาพน้ำ