doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล

ชื่อการค้า : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล

ชื่อสามัญ : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 

ขนาดบรรจุ : ซองละ 5 กรัม 1 ถุงมี 100 ซอง(500 กรัม)

คุณสมบัติ : กำจัดหญ้าใบกว้างและกก เช่น ผักปอด เทียนนา กกขนาก กกทราย หนอนปลาดุก

อัตราการใช้ : 20-30 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ฉีดพ่น 1 ไร่ หรือ 5-8 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร ฉีดพื้นที่ 1 งาน