doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ไตรโคลเพอร์

ชื่อการค้า ไตรโคลเพอร์

ชื่อสามัญ ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซีเอทิลเอสเทอร์ 66.8% W/V EC

คุณสมบัติ ใช้หลังวัชพืชงอกใบกว้าง วัชพืชตายยาก วัชพืชข้ามปี วัชพืชเถาเลื้อย เถาเครือ โสนต่างๆ ขี้อ้น เบี้ยหิน ผักแครด ตดหมูตดหมา สาบม่วง ถั่วลาย ตีนตุ๊กแก หมามุ่ย เถาย่านาง โคกกระสุน เป็นต้น ใช้กำจัดตอไม้ ต้นไม้ ต้นยาง ต้นกระถินได้ เหมาะสำหรับนาข้าว ไร้อ้อย สวนยางพาราและพื้นที่ต่างๆออกฤทธิ์แบบดูดซึมอยู่ได้ยาวนาน ปลอดภัยต่อพืชประธาน

วิธีการใช้:

ข้าว : ใช้อัตราส่วน 25-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 250 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นรวงข้าวอายุ 1 เดือนขึ้นไป

อ้อย : ใช้อัตราส่วน 25-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 150 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทับอ้อยได้

ยางพารา : ใช้อัตราส่วน 25-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นระหว่างแถวยางพารา วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 15 ซม. กำจัดต้นไม้

ต้นยาง ต้นกระถิน : ใช้ 50 ซีซี ผสมน้ำมันดีเซล 1 ลิตร ฟันเป็นรอยแผลรอบๆโคนต้น ใช้แปรงที่แผลรอบโคนต้นให้ทั่ว กำจัดตอไม้

ตอยาง ตอกระถิน : ใช้ 50 ซีซี ผสมน้ำมันดีเซล 1 ลิตร ใช้แปรงทาที่ตอไม้