doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

โคลมาโซน+โพรพานิล

ชื่อการค้า โคลมาโซน+โพรพานิล

ชื่อสามัญ โคลมาโซน+โพรพานิล 12%+27% W/V EC

คุณสมบัติ คุมฆ่าหญ้าในนาหว่านน้ำตม กำจัดหญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก ผักปอด เทียนนา หนวดปลาดุก กก

ฉีดหลังหว่านข้าว 6-12 วัน

ทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

1 ลิตรฉีดได้ 5-8 ไร่