doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

แคโละ

ชื่อการค้า : แคโละ

ทะเบียน รส.2113865/2566 (กรมวิชาการเกษตร)

คุณสมบัติ : เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากต้นและใบไปสู่ผลและเมล็ด ช่วยเก็บสะสมอาหาร เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงในพืชสีเขียวเข้ม

ประโยชน์ : ช่วยแบ่งเซลล์พืช ช่วยให้ช่อดอกสมบูรณ์ ช่วยให้การงอกของเกสรตัวผู้เข้าไปผสมกับไข่ของเกสรตัวเมีย ช่วยเพิ่มจำนวนการติดผลต่อช่อ ช่วยขยายขนาดของผล ป้องกันไม่ให้ผลเถาหรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น รสชาติและสีดีขึ้น ลดปัญหาการหลุดร่วงของเมล็ดและผล