doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ซินดี้

ชื่อการค้า ซินดี้


สูตร Zn10%  S5%  (น้ำสีเงิน)

คุณสมบัติ 

ส่งเสริมการเติบโตให้พืชพร้อมต่อการผสมเกสรและสืบพันธุ์ ช่วยให้พืชทนต่อภาวะกระทบแล้งหรือกระทบหนาว พืชมีความทนทานต่อสภาพอากาศหนาว เปรียบเสมือนใส่เสื้อกันหนาวให้ข้าวหรือพืชทั่วไป