doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ชื่อการค้า ระสา


สูตร Mgo 1%

คุณสมบัติ 

ส่งเสริมการแตกตาดอก เพิ่มการแบ่งเซลล์ ช่วยเคลื่อนย้ายธาตุอาหารในพืชได้เร็วขึ้น ช่วยให้ข้าวออกเต็มรวง เมล็ดไม่ร่วง