doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

โบจจิ

ชื่อการค้า โบจจิ

คุณสมบัติ: ประกอบด้วยธาตุอาหารรองและะาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวเล็ก ข้าวระยะแตกกอ เร่งราก ข้าวเขียว ใบตั้ง แตกกอดี

ประโยชน์: เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสง ช่วยให้ใบพืชเขียวเข้มมากขึ้น ช่วยสร้างพลังงาน ดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้มากขึ้น ช่วยเคลื่อนย้ายฟอสฟอรัสในพืช ช่วยในการผสมเกสร ป้องกันเมล็ดลีบ ช่วยให้พืชนำธาตุโพแทสเซียมและธาตุแคลเซียมไปใช้ได้ดีขึ้น ช่วยในการย่อยและสังเคราะห์โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ช่วยในการแบ่งเซลล์ ช่วยขนย้ายน้ำตาลทางท่ออาหารในพืช

วิธีการใช้:

ครั้งที่1 เริ่มฉีดครั้งแรกเมื่อข้าวมีอายุ 20-40 วัน อัตรา 200-400 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร

ครั้งที่2 ฉีดครั้งต่อไปเว้นระยะ 15 วัน

ครั้งที่3 ฉีดระยะข้าวตั้งท้องโดยฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน