doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ดอนกรีน

ชื่อการค้า ดอนกรีน


สูตร  สูตร Mgo8%

คุณสมบัติ 

เสริมสร้างคลอโรฟีลล์ในใบพืช กระตุ้นการสังเคราะห์แสง เสริมสร้างคลอโรฟีลล์ในใบพืช กระตุ้นการสังเคราะห์แสง ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางต้นและใบช่วยให้ใบเขียวแกร่ง เพิ่มการปรุงอาหารให้พืช