doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล

ชื่อการค้า : ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล

ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอป 5% W/V EC

คุณสมบัติ : ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ACCase ในการสร้างกรดไขมัน

การออกฤทธิ์ : ดูดซึมและยับยั้งการเจริญเติบโต

ประโยชน์ : ฆ่าหญ้าใบแคบในพืชประธานใบกว้าง สามารถพ่นทับพืชประธานได้ ใช้หลังวัชพืชงอกในมันสำปะหลัง สับปะรด คะน้า กะหล่ำ มะเขือเทศ ถั่วเหลือง ดาวเรืองและยาสูบ เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่นหญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย หญ้าตีนติดและลูกข้าว

ช่วงการใช้ : ระยะลูกหญ้า ไม่ควรเกิน 3-4 ใบ

อัตราการใช้ : ผสม 600 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดบนพื้นที่ 2-2.5 ไร่ พ่นขณะดินมีความชื้น