doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ควินคลอแรก+ไพราโซซัลฟูรอน

ชื่อการค้า ควินคลอแรก+ไพราโซซัลฟูรอน

ชื่อสามัญ ควินคลอแรก+ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล47+3 ดับเบิลยูพี

คุณสมบัติ: ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอกในนาข้าว นาหว่านน้ำตม กำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบใบกว้างและกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก ผักปอดนา เทียนนา หญ้าข้าวนก หญ้ากระดูกไก่ หญ้าดอกขาว

อัตราการใช้: ใช้ยา 100-150 กรัมผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 25-35 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 10 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออกและทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน