doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ทอร์บูคลอร์

ชื่อการค้า ทอร์บูคลอร์


ชื่อสามัญ  บิวทาคลอร์ 60%W/V EC (น้ำยาสีม่วง)

คุณสมบัติ 

- ฉีดคุมหญ้าในนาหว่านน้ำตม หญ้าไม่กล้าขึ้น เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว ผักปอด เทียนนา กก ขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วิธีการใช้  ฉีดพ่นเมื่อข้าวมีอายุ 0-4 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน