doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ดอนคิม 70

ชื่อการค้า ดอนคิม 70


ชื่อสามัญ  บิวทาคลอร์+โพรพานิล35%+35%W/V EC

คุณสมบัติ 

คุมฆ่าหญ้าในนาหว่านน้ำตม เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว ผักปอด เทียนนา กก ขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วิธีการใช้  ฉีดพ่นหลังหว่านข้าว 5-12 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน