doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

มิลาโซน

ชื่อการค้า มิลาโซน


ชื่อสามัญ  โคลมาโซน+โพรพานิล12%+27%W/V EC

คุณสมบัติ 

- คุมฆ่าหญ้าในนาหว่านน้ำตม เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก ผักปอด เทียนนา กก ขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วิธีการใช้  ฉีดพ่นหลังหว่านข้าว 5-12 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน