doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ควินคลอแรก+เบนซัลฟูรอนเมทิล

ชื่อการค้า ควินคลอแรก+เบนซัลฟูรอนเมทิล


ชื่อสามัญ  ควินคลอแรก+เบนซัลฟูรอนเมทิล 34%+2% WP

คุณสมบัติ 

กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา กำจัดวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก

วิธีการใช้ 

- ใช้หลังวัชพืชงอกในข้าว นาหว่านน้ำตม นาดำ ก่อนพ่นสาร ระบายน้ำออกและทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

อัตราการใช้ 

200-300 กรัมผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 50-75 กรัมผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 8-25 วัน