doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

ดอกดาว

ชื่อการค้า ดอกดาว


ชื่อสามัญ  ดอกดาว

สูตร 30-5-5+TE
ข้าวเขียว โตไว ใบแร่ง
ลดการใช้ยูเรีย

คุณสมบัติ 

เป็นปุ๋ยเร่งการเจริญโตช่วงข้าวเลิกหรือพืชช่วงแตกกิ่งและใบ ช่วยเพิ่มคลอโรฟิลล์ เร่งการสังเคราะห์แสง ข้าวแตกกอดี ใบเขียวแกร่ง สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ใบและรากพืช ช่วยให้ใบสะสมอาหารให้พร้อมต่อการออกดอก ออกรวง

อัตราการใช้ 

ดอกดาว 1 ก.ก. ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดได้ 5-8 ไร่

 ฉีดหลังจากหว่านปุ๋ยยูเรีย โดยลดปุ๋ยยูเรียลงครึ่งหนึ่ง