doctorkaset@hotmail.com

02-190-6097-8

แฮคเกอร์

ชื่อการค้า แฮคเกอร์


สูตร  11-0-41+TE

คุณสมบัติ 

- กระตุ้นการตั้งท้องในข้าว(เพิ่มลมเบ่ง) เพิ่มน้ำหนักเมล็ด น้ำหนักผล

- กระตุ้นการแตกยอดในผักกินใบ

อัตราการใช้ 

- 50-100 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร

วิธีการใช้ 

- ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วต้นและใบ